Home

Najnowše artikle

Hódančko

pisachuzo bě prócowanje podarmotnedołho wo tym přemyslowachzo je prócowanje to rěka tež pisanje zadarmo často dožiwješpřiwšěm pak je to napisane hdyž jewozjewjene wočiwidnje zo njebě

Dale čitać »

Časna melancholija

Zhromadny čas łaka w škleńčanej chěži a wobdźiwa bjezradnje blěde poslešćo, kotrež bě so před swojimi bańkami rozpřestrěwało a krajina přewidnosće zda so po dołhim

Dale čitać »

Hódančko

pisachuzo bě prócowanje podarmotnedołho wo tym přemyslowachzo je prócowanje to rěka tež pisanje zadarmo často dožiwješpřiwšěm pak je to napisane hdyž jewozjewjene wočiwidnje zo njebě

Dale čitać »

Časna melancholija

Zhromadny čas łaka w škleńčanej chěži a wobdźiwa bjezradnje blěde poslešćo, kotrež bě so před swojimi bańkami rozpřestrěwało a krajina přewidnosće zda so po dołhim

Dale čitać »