Foto: V.Z. Tramwajki Chóśebuz

Dolnoserbska literatura buźo w měrcu na Zett w srjejźišću stojaś

Žytawa/Chóśebuz (AB). Njeźelu 5. a 12. měrca 2023, z. 16.00 wusćeła liche Radio Zett ze Žytawy dalšnej štunźe serbskeje literatury. W srjejźišću pśiduceju cytanjowu (w interneśe pód www.radio-zett.org ) stoje tenraz dolnoserbske awtory a awtorki.

Na prědnem cytanju (5. měrca) wobźěliju se Źilka, Maks Bagańc, Lenka a Bernd Pittkunings. „To jo rědna iniciatiwa, kótaraž serbske awtorki a awtorow pśedstaja a z tym wjelerakosć a žywosć nacasneje serbskeje literatury pokazujo. Škóda jo, až taki rěd cytanjow, w takej formje, se njewusćeła pla MDR abo RBB. Tak jo to derje, až jo Benedikt Dyrlich mógał take něco pla wobydlaŕskego radija Zett Žytawa placěrowaś,” jo groniła Źilka za Serbski informator. Źilka, Lenka, Pytko a Maks Bagańc su teke cytali zgromaźe jadnu baseń Miny Witkojc.

W drugem wusćełanju (12.3. 2023) pódatej młoda awtorka Justyna Michniuk, pisajuca tejerownosći prozu, a pěsnjaŕ Werner Meškank doglěd do swójogo pisanja. Pśi tom pokazujotej teke na njabogego Alfreda Měškanka a jogo wobšyrne pśebasnjenja słowjańskeje literatury do dolnoserbskeje rěcy

Za wobej góźince su aktery cytanjow sebje muziku wuspytali, kótaraž jim wósebnje na wutšobje lažy.

Slědnjej štunźe noweje stafle „Serbskego cytańskego wandrowanja” w Radiju Zett se pśigótujotej ze spisowaśelku Měranu Cušcyneju a basnikarjom Jurjom Łušćanskim.

 Teke nowa stafla serbskich literarnych góźinow se późělnje spěchujo wót Załožby za serbski lud a Krajnego medijowego wustawa Sakskeje.  Pśi wšom jo Radijo Zett dalej głownje na cestnoamtske zgromadne źělo pokazane, na priwatne iniciatiwy a teke pjenjezne dary.

B.D./V.Z.

Schreibe einen Kommentar