Zapisane drustwo Swobodny społk zastupi kónc 2023 do fazy likwidacije

Z Chrósćic. Dnja 29.12.2023 wotmě so hłowna zhromadźizna zapisaneho drustwa Swobodny społk ze sydłom w Drježdźanach. Na rjadnej zhromadźiznje w lěće 2023 wobzamknychu sobustawojo likwidaciju drustwa wot 1. januara 2024. Swobodny społk měješe zaměr, serbsku kulturu ze sobustawskich přinoškow a dochodow ze swójskich předatych produktow spěchować.

“Hladajo na běžne straty we wotbytku našich produktow a cofnjenje centralnych zastojnskich nošerjow z drustwa, začuwamy přiběrajo nuzu, Swobodny społk z.d. wot 01.01.2024 do likwidaciskeje fazy přewjesć”, rjeknychu ze Dohladowanskeje rady a předsydstwa Swobodneho społka z.d. Čłonojo a čłonki wobzamknychu zastupjenje Swobodneho społka do likwidacije drustwa, dokelž njenamaka so žadyn motiwowany dorost abo wuměna za falowacych skutkowanskich mócow. Sobustawojo dojednachu so tež wo tym, što a kak so ze skutkowanja Swobodneho społka dokumentuje a so archiwuje.

W swojim času skutkowanja je Swobodny społk wšelake kulturne a medialne projekty podpěrował. W swójskim nakładnistwje je Swobodny społk wjacore protyki w hornjo- a delnjoserbskej rěči wudał, wustajeńcy podpěrował, swójske piwo předawał a swój medij Serbski informator na nohi stajił.

Swobodny społk dźakuje so wšěm swojim swěrnym čłonam, čłonkam, pódpěraćelam, firmam, kotrež su Sw. społk podpěrowali a dalšim kaž medijam, kotrež su platformu za rozšěrjenje prěnjotneje ideje Swobodneho społka. Swobodny społk přeje strowe nowe 2024 lěto.

Wobsahi ze skutkowanja Swobodneho społka su hišće pod: https://swobodny-spolk.org/language/de/ wotwołajomne.

nowinska zdźělenka

Schreibe einen Kommentar