Skónčnje přeni přinošk Serbskeho informatora

A tule nětko je: Skónčnje mamy prěni přinošk Serbskeho informatora.

Serbski informator (Si) přisłuša medijowemu wobłukej zapisaneho drustwa Swobodneho społka. Informator je onlinowy časopis, kotryž informuje wo nowostkach wobłukow mjeńšinoweje politiki, powšitkowneje politiki, hospodarstwa, swěta, přirody, kultury a kubłanja. Zo nabudu nowostki informatora na dosažliwosći, lansěruja so nastawki, po swojim wobměrje ciloweje skupiny, w štyrjoch rěčach – w delnjo- a hornjoserbšćinje, němčinje a jendźelšćinje.

Nastał je potrjeby dla, k wopisanju njedostatkow a lěpšinow łužiskeje towaršnosće a k informowanju swěta wo Łužicy, ale tež serbsku Łužicu wo swěće.

Demokratizacija w serbskim towaršnostnym žiwjenju njeje so hišće zdokonjała, swobodna mysl spyta so – nic jenož w dalokich krajach Azije, Afriki abo Europy – zadusyć, wona bywa tež w našim róžku potłóčowana. Stajnje wjerća so w datych serbskich medijach zełharne, prózdne parole wo bazowej demokratiji, bjez toho, zo so na zwoprawdźenje, na nałožowanje w  praksy wobroća. Bytostne temy so njewobjednawaja, za to koncentruja so přinoški na temy, kotrež ničo njewuprajeja. Falowacy je potajkim korektiw.

Přinoški Serbskeho informatora wuchadźeja tydźensce w njeprawidłownym rytmusu.

Schreibe einen Kommentar