“Sćinowa rozprawa” Serbskeho sejma je do rukow Rady Europy přišła

Sćinowa rozprawa Serbskeho sejma je do rukow Rady Europy přišła

Wuběrk wustawa a prawo Serbskeho sejma je swoju Sćinowu rozprawu Radźe Europy (w jendźelskim originalu “Shadow Report on The Situation of the Sorbian/Wendish Nation in Germany”), konkretnje Poradźowanskemu komitejej Ramikoweje konwencije (ACFC) za škit narodnych mjeńšinow k přihotam monitoringoweho wopyta Němskeje 23-27. awgusta 2021 pósłał. Na zestajenju Sćinoweje rozprawy njejsu so jenož čłonojo abo zapósłancy a zapósłanče Serbskeho sejma, ale tež druzy wobdźělili, kotřiž politiske a kubłanske wuwiće serbstwa jara kritisce wobhladuja. Sćinowa rozprawa ma k wjace transparency wo ćežkim stawje serbskeje kultury a serbskeho žiwjenja we wšelakich towaršnostnych wobłukach wjesć. Wjace wo tym a wo wočakowanjach sejmarjow wot Rady Europy w jednym z přichodnych přinoškow Serbskeho informatora.

Schreibe einen Kommentar