Gitara na Hawaii nas přewodźuje

Přiměrjenje mjeńšinoweje hudźby do mainstreama

Z wuhładźenymi scenami, z wuběrnje „wurězanymi“ krajinowymi motiwami a chětro naiwnymi, nimale dźěćacymi, teksćikami kaž na imaginarnym wabjenju „Welcome to Lusatia“, je so Załožbje za serbski lud poradźiło, wjace hač 12.000 widźenjow z hitom skupiny Astronawt „Dwaj hrodaj“ na youtube nazběrać – wulki wuspěch. Tuta najnowša hornjoserbska band je sej wosebje sympatije wukrajnych komentatorow z Pólskeje, Čěskeje a druhdźe zdobyła, kotřiž dožiwjeja wjeršk panslawistiskich začućow při zeznawanju „zdalenych bratrow a sotrow“. Tola tež serbscy youtube-fanojo rady komentary do zjawnosće wotedawaja: jedni, zo je to wšo cool, druzy, zo su hity skupiny Astronawt hoberski kič a turistiska kampanja, za kotruž so dawkowe wubranki broja.

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar