Górcotu w Dolnej Łužycy pśewinuś (3) – Maznikojski jazor

Direktnje pśi Maznikach, wónem šejnejdojskem sedlišću, źož jo se pśed tśi stolěśami twórił maz (což jo dało mě toś tej jsy), namakajo narski lubowaŕ pśirody rědny, gusty lěs a Maznikojski jazor, pitśku wětšy ako Garkošku, Módłejski a Knorawski jazor. Maznikojskemu jazoroju gronje nimski Grosssee. Cogodla, dokulaž jo pśi njom teke jaden mjeńšy, kótaremuž groni se Kleinsee. Maznikojski jazor jo na rozdźěl drugich kumštnych jazorow jaden lodojcowy jazor.

Šejnejda, rodna wjas spisowaśela Fryca Rochi jo nejwěcej pódpołnocny dypk rěcnego teritoriuma dolnoserbskeje rěcy ze slědnego stolěśa. Weto, źinsa w Šejnejźe dajo jano hyšći 2-3 deaktiwne powědarje (kótarež rozměju, ale njepowědaju serbski). Za lěsom pśiźotej Jemjelnica a Luboraz, źož jo se pśed dwěma stolěśoma teke serbski powědało.

Wěcej razow lětosa jo se diskutěrowało, lěc jo wóda Maznikojskego jazora dobra k plěśu algow dla. W juliju su plěśe w tom rědnem z lěsami wobdanem jazorje dowolili. Maznikojski jazor wabi wjele turistow, samo ze susedneje Pólskeje. Lětosa jo licba turistow wósebnje wusoka, což jo wjadło k rozšyrjenju parkowanišćow. Naźejomnje, njebuźo to na škódu pśirody byś.

Schreibe einen Kommentar