Foto: V. Zakar, Serbska lapa 2020

Źo jo “Serbska lapa” w Nowem Chmjelowje wóstała?

S. informator jo w Nowem Chmjelowje pśipadnje wobtwarźił, až jo se něgajšna sćěnowa twóŕba togo z Mandry (Grichiska) póchadajucego DDRskego wuměłca Georgiosa Wlachopulosa Lapa z sćěny renowěrowanego bydleńskego doma na droze Marjany Domaškojc 7 zgubiła. Ako jo serbski informator z wust awtora zgónił, Lapa njejo była spócetna twóŕba na tej sćěnje, nejpjerwjej jo sćěnu ta pśi pśewrośenju nastata twóŕba Majski bom pyšniła. Wuměłc jo zgónił zawcasa, až se jogo twóŕba znicyjo, za cymž jo wón góźbu dostał, nowu sćěnowu twóŕbu (Lapu) realizěrowaś. Z aktualnym renowěrowanim jo chrom swóju wuměłsku a serbsku gódnotu zgubił. Tam daniž Lapu daniž Majski bom njewiźiš wěcej.

Natwarjenje tegdy nowego měsćańskego běrtyla Nowy Chmjelow w DDR jo pśedwiźeło intensiwne zasajźenje wuměłskich, mjazy drugim serbskich motiwow. Tam jo źe było nanejmjenjej pěś takich. Mimo mozaika gósćeńca Kokoška, Serby, energija a wuglo (hyšći eksistěrujucy motiw na plaśe z Kulturneju lodu a baru Bel Ami direktnje “Pśi rěce”), rak a druge twóŕby, jo Majski bom pódla był. Pśez pśemólowanje sćěny chroma jo se pó pśewrośenju nastata twóŕba zgubiła. Lapa jo do zachadnosći zgasnuła.

Z toś teju tematiku jo se teke stawiznaŕ Pětš Šurman zaběrał a jo wó zgasnjenju Lapy teke w mediumach powědał. Dokulaž njestoje take twóŕby pód pomnikošćitom, musy sej bejnje wójowaś. Wuměłc njejo tenraz dobył.

V. Z.

Schreibe einen Kommentar