Foto: V. Z.
wustajeńca Plakaty

Znankstwo, až něga jo serbska rěc w Dolnej Łužycy wětšu rolu měła – k wósebnej wustajeńcy SammelSURBIum

Wót slědnego pětka jo w Serbskem muzeju w Měsće wustajeńca SammelSURBIum – Serbske na wórach a na wabjenju až do 13. měrca 2022 wiźeś. Wustajeńca pósćijo se serbskim pśedewześarjam ze zachadnosći, serbskorěcnym wabjenjam, produktam ze serbskorěcnym napisom a produktam ze serbskimi motiwami. Jo to slědna wustajeńca, kótaruž jo wugótował serbski kurator Werner Měškank.

Ned pśi zachoźe wuglědaju narski woglědarje a woglědowaŕki produkty Serbskego konsuma modoweje designerki a grafikarja, Hanušec Štefi a Štefana, mjazy drugim taše, lapki, micki, nakśebjatniki ako tek wuźěłki z labela Wurlawy lubnjojskeje modoweje designerki Sara Gwiszcz. Z moderny wjeźo muzejowa pśeglědka do stawiznow serbskego wabjenja a serbskich pśedewześarjow. Toś pśedstajaju se bytostne wósobiny góspodaŕskich stawiznow Dolneje ako teke w mjeńšej měrje w Górnej Łužycy. Wjelich Dolnych Serbow pódermo pytaš. Jadna taka dolnoserbska firma jo była „C. Karnauke Söhne – Tuchfabrik Cottbus“, kótarejež załožaŕ Fryco Wylem Karnawka jo měł w Měsće jadnu walkaŕnju a jo se sebje to serbske wjelgin wažył.

W drugem źělu rumnosći pokažu se wšake wabjenja. Wabjenja póchadaju ze rybakaŕskego, zežywidłowego, casnikaŕskego a hygieniskego wobłuka. Wustajeńca jo znank za to, až (dolno)serbska rěc jo w 20. stolěśu wětšu rolu w góspodaŕstwje grała, dokulaž wabiło jo se serbski samo za kafej, ryby a casnik Lausitzer Rundschau.

W drugej rumnosći wustajeńce

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar