Repro:? V. Z.

Źilka pśedstaja nejmłodšym prědnu zběrku basnjow “Basnjeca banjawa”

Něnto jo tak daloko, až basnica a spisowaśelka za źiśi w dolnoserbskej rěcy Jill-Francis Ketlicojc (Źilka) jo nowu zběrku serbskim nejmłodšym cytarjam a cytaŕkam pśedpołožyła. Jeje premjera w błośanskej Witaj-šuli jo se wótkazała, ale snaź se w pśichoźe raz wótmějo. To jo drugi raz, až premjera knigłow casnikaŕki z tyźenika Nowy Casnik se pśesunjo. Premjera jeje knigłow „Wuchack głupack a druge tšojeńka“ jo se drje w Žylojskej šuli w oktobrje 2020 pśewjadła, ale bóžko jo se w jano mało šulach pśedstajiła.

„Basnjeca banjawa“ su we Ludowem nakładnistwje Domowina wudate knigły z 25 basnjami za źiśi wót 6 lět z kšuteju wězbu a ze słownickom z njeznatymi słowami. Ilustrěrowała jo jich Martina Burghart-Vollhardt. Mjazy basnjami su take, kótarež su južo byli źěl drugich źiśecych publikacijow ako Gus a guseńca, Pałka pawka a druge, wětšyna pak njejo była lazowarjam hyšći znata. Knigły pósćiju se njedawno wumrětemu serbskemu pedagogoju, sorabistoju a germanistoju Pětš Janaš.

Basni wulicuju wót zwady rože a mlaca, pawa a lawa, garonow, wósolika a wołojnika. Dokulaž basni maju rim a wótpowědujucu rytmiku, góźe se ako šulsku lekturu. Naźeja jo, až zachopiju se wužywaś w šuli.

Foto: Basni Micka, glicka, njewjericka a Sněžynka. Repro: V. Z.

„Plan dajo, něco znowego wujźo, ale plan njamógu pśeraźiś.

Tutón wobsah je
jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

Viktor Zakar

Schreibe einen Kommentar