Foto: V.Z.

Za přełožowarja wot přełožowarja

Online-platformy z dźěłowymi poskitkami, za powołanske kontakty, socialne syće za přećelstwa – wirtuelne portale za mjezsobnu dźěłowu a wosobinsku komunikaciju so w syći kopja. Podobnje funguje platforma proz.com, kotraž skića přełožowanske nadawki, zwjazuje přełožowanske agentury ze swobodnymi přełožowarjemi, skića rabat při nakupjenju přełožowanskich software jako trados abo memoQ, skića rum za wuměnu wo fachowych zapřijećach a aktiwity mytuje z dypkami, kotrež móža so potom na lěpšiny přeměnić. Přełožowarki a tołmačerjo dóstanu swójske konto, z kotrymž móža za swoje poskitki wabić a kotrež su za agentury widźomne. Plus-wužiwarjo a wužiwarki smědźa so za wjace dźěłowych poskitkow powabić hač ći, kotřiž njepłaća žadyn popłatk.

Hornjo- a delnjoserbšćina stej druhdy samo na proz zastupjenej, wosebje, hdyž

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

Viktor Zakar

Schreibe einen Kommentar