20221224_133358

Wjesołe hody přejetaj

2022 chila so ke kóncej. Serbski informator a přeje wšěm čitarjam/-kam a sobustawam Swobodneho społka z.d. wjesołe a žohnowane hody. Wjele rjanych darow a wosebje krutu strowotu a zbožo.

Schreibe einen Kommentar