Foto Monika Dyrlichowa

Spěchowar a wudawaćel serbskeje literatury Traian Pop Traian z mytom Andreasa Gryphiusa počesćeny

Z Düsseldorfa. W Düsseldorfskim domje Gerharta Hauptmanna bu 19. nowembra 2021 Traianej Popej Traianej Myto Andreasa Gryphiusa 2020 přepodate. Wuznamjenjenje spošći so rumunsko-němskemu basnikej a nakładnikej z Ludwigsburga hižo před lětom, tola korony dla hodźeše so myto hakle lětsa zjawnje a swjatočnje přepodać.

Na přepodaću hódnoćichu njeličomne zasłužby wo mjezy a rěče překročacu literarnu wuměnu lěta 1952 w rumunskim Brasovje rodźeneho a wot lěta 1990 w Ludwigsburgu bydlaceho a skutkowaceho spisowaćela a předewzaćela. W srjedźišću tworjenja mytowaneho a wudawanja nakładnistwa Popa steja temy a edicije, kotrež wjazaja južne a wuchodne literarne krajiny Europy ze zapadom.

Traian Pop Traian angažuje so ze swojim nakładnistwom tohorunja dlěje hač lětdźesatk za serbsku literaturu. Wjacore antologije serbskeje poezije, prozy a publicistiki w němskej rěči su w jeho nakładnistwje dotal wušli, mjez nimi wjace hač 270 stronow sylny wuběrk twórbow serbskich a ze Serbami zwjazanych spisowaćelow w časopisu “Bawülon” (wudaće 1/2016). Tohorunja je nakładnistwo Popa wot lěta 2014 wudało tři němske zběrki poezije a prozy Benedikta Dyrlicha, dale němsko-serbsku zběrku basnjow literata a přećela Serbow w Serbiskej Mića Cvijetića (ze serbskimi přełožkami ze serbišćiny Dorotheje Šołćineje) kaž tež němsku zběrku Milana Hrabala, basnika a njesprócniweho spěchowarja serbskeje literatury w Čěskej (z němskimi přełožkami Petera Gehrischa).

Podpěru serbskeje literatury w naročnym europskim wobłuku wobhladuje Traian Pop Traian jako trěbnu a jako wobohaćenje duchowneho bohatstwa, pochadźaceho z tradicijow a rěčow najwšelakorišeje družiny. To zwurazni nošer myta Gryphiusa wospjet zjawnje, mjez druhim na swjedźenju serbskeje poezije, na kotrymž so lěta 2015 sam aktiwnje wobdźěli. PM/B. Dyrlich/Foto: M. Dyrlichowa

Schreibe einen Kommentar