web_bar_hsb

Swobodny społk swoju lětušu hłownu zhromadźiznu přewjedł

Dnja 6. decembra wotmě so digitalnje hłowna zhromadźizna Swobodneho społka z.d. Na posedźenju wobdźělichu so sobustawy a diskutowachu wo móžnym rozšěrjenju sobustawskeho wobstatka, kaž tež wo dalšich aktiwitach. Mjez druhim diskutowaše so wo předani protykow, wo serbskim piwje Jasne a wo rozšěrjenju sobustawskeho wobstatka. Planowane je sobudźěło z jednym awstriskim nakładnistwow kaž tež rozšěrjenje předawanskich městnosćow piwa Jasne. Nimo toho diskutowaše so, kak ma so ličba pisacych za Serbski informator zaručić.

V.Z.

Schreibe einen Kommentar