Foto: V. Z. Šulski amt w Chóśebuzu

Šulske póstajenje za serbsku wucbu jo pśisamem gótowe

Z Chóśebuza. Ako jo Serbski informator wót casnikaŕskeje zagroniteje U. Grönefeld w Pódstupimje zgónił, jo nowe serbske šulske póstajenje pśisamem gótowe, weto musy se hyšći Serbskej raźe pśedpołožyś aby se z tym wše źěła na njom dokóńcowali. Teke njeoficielnje jo Serbski informator zgónił, až manuskript noweg póstajenja “sejźi”. Serbske šulske póstajenje, kótarež płaśi něnto jo južo bejnje stare a njewótpowědujo pótrjebam wuknikow a wuknicow ako teke šulow. 

Pśez koronapandemiju jo zestajanje toś togo za serbsku wucbu wažnego teksta hyšći dlej trało. MBJS jo južo pśed wuzwólowanjami 2019 pšosył serbske gremiumy aby se wugronili, lěc kśě wersiju z nowembra 2018, ale serbske do MBJS-kupki “Serbske kubłanske temy” pśisłušajuce gremiumy su se tegdy rozsuźili cakaś na kóńc wuzwólowanjow. Pó wuzwólowanjach jo se zagnězdźiła korona a tak jo se serbska wucba hyšći wěcej zanjechała. Pó jadnom napšašowanju Lěwice na Krajny sejm, wót 87 wucabnikow a wucabnicow 40 njepódawaju w lěśe 2020 serbsku wucbu.

Jo wjelgin wobtužece, až njejsmy do oficielnych informacijow wó stawje serbskeje wucby w Dolnej Łužycy pśišli. Do wózjawjenja togo teksta njejo se daniž Šulski amt daniž MBJS wugroniło. Pśez wšake njeoficielne žrědła jo Serbski informator pśišeł do informacije, až w Libanojcach a Zeleznej žednu cuzorěcnu wucbu serbšćiny njedajo, dokulaž njedajo za to ceptarja abo ceptaŕku, a až w Luborazu dajo jano AG. W Picnju muse wukniki se mjazy serbšćinu a nabóžninu rozsuźiś. MBJS njejo daniž wobtwarźiło daniž wótpokazało toś te spekulacije ako njewopšawdne. Toś pytamy dalšne informacije.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar