20210927_174529-2

Serby rad do biolody pśidu

Ako jo Nowy Casnik rozpšawjał 2020 wó wótwórjenju noweje biolody Schömmel w Měsće, jo wjednik Alexander Schömmel pśipowěźeł, až pśicyniju se serbske nadpisma w nowo wótwórjonej bioloźe. Swójo zlubjenje jo wón źaržał. Serbske nadpisma su wjelgin kreatiwnje integrěrowane do biolody, tak někotare jěze maju serbske pomjenjenje, kafej móžo se teke serbski skazaś a zacynjona kasa jo teke z desku w serbskej rěcy wóznamjenjona. Bioloda jo jadna z mało lodow w Měsće (snaź jadnučka), kótaraž jo zlubjone docyniła a serbsku rěc pódpěra. Ako jo Serbski informator zgónił, wótkupujo bioloda produkty regionalnych producentow, mjazy drugim wót serbskich ako Ignaca Wjesele (Chrósćicy). Bioloda jo pšawy magnet za Serbow, w krotkem casu slědne pónjeźele jo zastupiło wjele serbski powědajucych luźi do wóneje lody.

V. Z.

Schreibe einen Kommentar