Foto: V. Z. startowa strona Serb sejma.

Serbski sejm swoje dźěło 2022 z pozitiwnej bilancu zahajił

Dnja 8. januara 2022 wotměwaše so 29. regularne posedźenje Serbskeho sejma, dla naprawow korona-pandemije jenož jako widejowa konferenca. 13 zapósłančow a zapósłancow je so wobdźěliło.
Na spočatku lěta je so konsekwentnje na konsens wusměrjeny dźěłacy sejm pozicionował z wobzamknjenjom za měr, dobru nadźiju a zhromadnosć našeje towaršnosće, zo by tak znamjo přećiwo polarizaciji, wotpohladanemu rozdwojenju a difuznemu strachej stajił.
Po wuspěšnym statnoprawnym seminarje wo prócowanju wo nowe statne zrěčenje w nowembrje 2021, w kotrymž so namjetuje zasowutworjenje samozarjadnistwoweje korporacije zjawneho prawa (K.ö.R.) k zwoprawdźenju wustawoweho prawa serbskeho luda a po přewjedźenju klawsury k optimizowanju procesow, chce sejm hač do kónca januara wudźěłać časowy a naprawowy plan k pozběhnjenju temy na nutřkownopolitiski dnjowy porjad.
K skrućenju mjezynarodneho zaznawanja serbskeho luda jako awtochtony etnikum ze swójskimi prawami je webstrona Serbskeho sejma nětko tež w jendźelskej rěči přistupna a budźe so postupnje wutwarjeć. Wyše toho budźe sejm mjezynarodnje wobsadźenu přiradu powołać, za kotruž su so hižo wysokowuznamne kandidatki a kandidaća dobyli.
Towaršnostny potencial dwukulturelnje charakterizowanych etniskich mjeńšinow jako ciwilnotowaršnostnych mosty-twarcow w přiběracej měrje wot nacionalistisko-awtoritarnych tendencow wohroženeje EU ma so praktisce w ramiku „Lusatia Glow”, jedyn ambicionowany EU-projekt, wužiwać. „Lusatia Glow” je so wot Brüsselskeje załožby SLAVONIC EUROPE pod wodźacym wobdźělenjom Serbskeho sejma wudźěłał a ma so w blišim času w Brüsselu nowinarjam předstajić.
Sejm hódnoći wotstup Marka Sucheho jako předsyda sakskeje Serbskeje rady, kotraž je strukturelnje politiski tiger bjez zubow, jako wobkrućenje nuznje trěbneje reformy.
Z dospołnym njezrozumjenjom widźi sejm pozicionowanje wjednistwa Domowiny přećiwo moratorijej zničenja kulturnje wažneje holanskeje wsy Miłoraz.

pm

Schreibe einen Kommentar