Foto: V. Z.

Serbske blido – tenraz z wuknikami DSG, ale w hybridnej formje

Zjawnosć njama cesto doglěd do znaśow serbski powědajucego dorosta z DSG. Tenraz 12.01 jo serbska zjawnosć měła ekskluziwnu góźbu se zmakaś ze wuknikami Dolnoserbskego gymnaziuma – bóžko jano online. Tšojenje jo było hybridne. Kuratorka chóśebuskego Serbskego muzeja Christina Kliemowa, kenž Serbske blido tradicionelnje nawjedujo, wukniki a jich ceptaŕka Antje Kellowa su byli pśibytne na zmakanju w jadnom zalu w Dolnoserbskem gymnaziumje w Měsće, mjaztym až su gósći byli jano online. Techniske móžnosći njejsu pśi tom hybridnem zmakanju zmóžnili nejlěpše akustiske rozměśe, dokulaž mikrofon jo jano pśi jadnom źělu pśibytnych lažał, tak až te druge su byli pśezdalone aby wordowali derje słyšane. To jo wjadło k tomu, až su někotare bejnje interesantne temy su byli pśenjasone online jano segmentariski.

Temy su byli mjazy drugim wjelki, pśiduce pówołanje, serbskosć we Łužycy, medije a druge. Na zmakanju jo se pśewažnje powědało serbski, což jo wjeliki wuspěch. Wukniki su wulicowali, co kśě wordowaś. Mjazy drugim jo se groniło, až su gójce pódla, na což jo moderatorka Kliemowa wuzwignuła, až Serby teke serbski powědajucych gójcow trjebaju. Se wě, až su luźe – kenž mógu druge pówołanja – nic jano rěcywjedu a kulturowědu, trjebne. Wóni mógu pón swóju wědu teke w serbskej rěcy pósrědnjaś.

Tutón wobsah je
jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar