repro

Pytaśo cesto “pó pjenjezaj Załožbje”?

Nowe kórty šulskego towaristwa – fiasko rewitalizacije serbskeje rěcy a Witaj-projekta w Dolnej Łužycy

W Měsće kursěruju tuchylu wabjeńske kórtki Serbskego šulskego towaristwa z.t. z napisom “Pytaśo cesto pó serbskej słowje”. Cel kórtkow jo, až interesenty wócyniju webbok www.dyrdakojstwo.de. Webbok, aktiwity a projekty serbskich institucijow financěruju se ze spěchowańskich srědkow Załožby za serbski lud.

Dojecej kruwje dosega, gaž se słowa někak gromaźe prasnu. Mloko ned śaco z tucnego wumjenja.

Werb pytaś wužywa se zasadnje z akuzatiwom: pytaś slědy, pytaś pšawu drogu, pytaś wósobu. Abo pytaś za něcym: pytaš za mjenim, pytaš za słowami atd. Pytaš cesto serbske słowa abo pytaš za serbskimi słowami? Pón namakaj je.

V.Z.

Schreibe einen Kommentar