Foto: V. Z. 
Stare šulske póstajenje

Nowe šulske póstajenje bu w Serbskej raźe pśedstajone – ceły tekst hyšći online njepśedlažy

Z Města. Serbska rada jo 2. nowembra nowe serbske póstajenje zjawnosći pśedstajiła. Na napšašowanje Serbskego informatora su nam z Ministaŕstwa za wědomnosć, kulturu a slěźenje k wěsći dali, až MBJS se něnto stara, až nowe šulske póstajenje za serbsku wucbu na online portal MBJS pśiźo. Weto někotare pasaže su Serbskemu informatoroju znate wordowali.

W §2 stoj: „Reichen die Schülerzahlen einer Schule nicht aus oder stehen an der eigenen Schule keine befähigten Lehrkräfte zur Verfügung, können Schülerinnen und Schüler am Unterricht in Sorbisch/Wendisch an einer anderen Schule teilnehmen.“ Toś to wugrono jo pozitiwne w tom nastupanju, až dajo lichotu. Weto staja se pšašanje, dla cog by dejał wuknik 50 km do Chóśebuza abo drugeje jsy jěś.

Ako smy z aktualnego wudaśa Nowego Casnika zgónili, njestoj wěcej we schwalonej wersiji šulskego póstajenja maminorěcna wucba. Serbskemu informatoroju jo znate, až hyšći w lěśe 2019 jo stojała maminorěcna wucba w slědnej pśisamem wobzamknjonej wersiji šulskego póstajenja. To groni, až su něntejšne cłonki kupki Serbske kubłańske temy pśi MBJS wjelike koncesije pśewzeli. Wobspomnjeśa gódne jo naslědk, až njedajo scełego žednych wuměnjenjow za serbsku maminorěcnu wucbu w tom wokognuśu, dokulaž licba maminorěcnych źiśi dajo se na palcach rukowu wulicyś, licba źiśi jo teke w hynakšem starstwje, což se hynakšu metodiku pomina. Zdruga njedajo dosć ceptari. Snaź by se mógała maminorěcna zwenkašulska wucba za starše maminorěcne źiśi organizěrowaś.

Tutón wobsah je jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar