20211204_144254

Mjazy zabydnjonymi chóśebuskimi mólarjami su teke serbske pódla – Wustajeńca w Galeriji Bramborska

Wósebna wustajeńca w Galeriji Bramborska „Cottbus – die vergessenen Maler“ njepósrědnje za głownym chóśebuskim dwórnišćom jo až do 18. decembra 2021 wiźeś. W pěś rumnosćach pokazuju se wobraze z wšakich wobsejźarjow (Serbski muzej w Chóśebuzu, wobsejźeństwo Galerije Bramborska a jadneje priwatneje zběrki, Měsćański muzej atd.). Motiwy na mólbach su wšakorake – póglědy na něgajšny Chóśebuz, mark w Chóśebuzu, pśiroda wokoło Chóśebuza a Błot, Serby, bliske a daloke krajiny. Wósebnosć wustajeńce jo, až wše maju zwisk z Městom a njejsu byli tak zastupjone w zjawnosći ako druge mólarje abo mólaŕki w Nimskej.

Mjazy serbskimi mólarjami zastupjone su Fryco Latka, Karlo Nowak a Alfred Janik.

Tutón wobsah je
jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar