Lubušojski grod

Lubušojski grod pśi ceło njewšednem wjedrje na silwerstrje

Z Lubuša (Lebusa). Poměrnje śopłe wjedro jo wobdało Lubuš na silwesterskem dopołdnju, tak až jo se dało groniś, až jo nalěśe a až njejo žedna zyma. Góźi se źe samo w zymjem woglědaś, gromaźe z rědnym městaškom Damna (Dahme/Mark) jano 9 kilomejtari wót Lubuša, w kótaremž su pachane chromy samo z 18. stolěśa wiźeś.

Wódny lubušojski grod, w kótaremž jo bydliła zemjańska familija von Milkau, stoj źinsa pód pomnikošćitom. Pópšawem jo lažał gat na pódwjacornem boce groda, cogoždla jo se jomu groniło “wót wódy wobdany grod”, ale ten gat jo zazdaśim wuschnuł. Togodla njejo tuchylu móžno póznaś, cogodla jo se tomu grodoju spócetnje groniło wódny grod.

V.Z.

Schreibe einen Kommentar