Jasne piwo

“Jasne” jo jasnje dypkowało pla kursistow w Měsće

Nowe serbske piwo Swobodnego społka z.d., warjone we Łomach, jo zespokojło lacnosć wobźělnikow kompaktnego kursa pśi njeoficielnem spiwańskem wjacorku wałtoru 12.07, kótaryž se raz abo dwa wótměwa w chóśebuskej młodowni na kloštaŕskem naměsće. Jadnab 15 wósobow jo jadnogłosnje groniło, až wjelgin šmekujo. Słod šmekujoš na kuždy pad, jo groniła jadna wobźělnica, kenž jo wuproběrowała nowe serbske piwo. Samo raz su jo kursisty pśi spiwanju wšakich ludowych serbskich spiwow z drugimi družynami piwa pśirownali a zwěsćili, až jo šmek wjelgin wurazny a dobry. Serbska filmaŕka Grit Lemke jo měła flašu pódla, kótaruž jo pla Ignaca Wjesele w Chrósćicach dostała. Wóna rowno pśigótujo serbski dokumentarny film, kótarež se woglědarje mógu akle znowa woglědaś. Kursisty a wobźělnice su se to pśechwatanje wjelgin wažyli. Za degustěrowanim wóneje chmjeloweje chłošćonki su se wše jadne byli, až kśě wěcej flašow nakupiś. Kursisty se něnt žyce malsne librowanje piwa teke do drugich městnow w Nimskej a wukraju.

V. Z.

2 Gedanken zu „“Jasne” jo jasnje dypkowało pla kursistow w Měsće“

    • Swobodny społk wjaseli se wjelgin tomu pozitiwnemu komentaroju. Wjeliki źěk. Piwo móžośo zawěsće se w Chrosćicach kupiś, ale skóro teke w Chóśebuzu, nejskerjej w Bioloźe, wjeliki źěk za komentar.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar