grafika_hwjeselic

Hódančko

pisachu
zo bě prócowanje podarmotne
dołho wo tym přemyslowach
zo je prócowanje to rěka tež pisanje zadarmo
často dožiwješ
přiwšěm pak je to napisane hdyž je
wozjewjene wočiwidnje zo njebě próca podarmo
něchtóžkuli móže sej z toho něšto wzać a dale dać
tomu přihłosować abo so z tym bosć
štož je wjace hódne hač kóždyžkuli ekwiwalent
ale što je potom podarmotne –
je podarmo měnjene abo darmotne
je to darmotne štož podarmo njeje?
abo je to podarmo štož darmotne njeje?
woboje doskónčnje njepřitrjechi
nic na prócowanje a nic na pisanje
hódančko wostanje

Baseń: Róža Domašcyna
Grafika: Hańžka Wjeselic

Schreibe einen Kommentar