Foto: S. Cyžec, mólba Helle Stoletzki

Hella Stoletzki pśedstaja swóju drugu wustajeńcu w Měsće

Pó drogowanskej wustajeńcy awstriskich, nimskich, serbskich a słowjeńskich wuměłcow a wuměłcowkow   “WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT.  WOBRAZE KRAJINY. – PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03”, kótaraž jo njedawno była publikumoju w Chóśebuzu pśistupna a na kótarejž su se pśedstajili mjazy drugim mólby Helle Stoletzki, pśedstaja toś ta Chóśebuzaŕka swóju nowu wustajeńcu w galeriji Fango w Chóśebuzu.

Foto: H. Stoletzki. Plakat

Mimo wobrazow ze zachadneje wustajeńce “Pśechod – wobraze krajiny” budu teke mólby wiźeś, kótarež budu źěl społkoweje pratyje 2022, kenž wujźo w pśedgódownem casu pla zapisanego drustwa Swobodny społk. Wernisaža noweje wustajeńce Helle Stoletzki jo 16. oktobra zeger 20 z muziku wót SO BEAST A 6litch 8itch. Wšykne zajmowane ze Łužyce a zdaloka su wjelgin witane.

Hella Stoletzki jo južo bejnje w serbskem swěśe znata, móžo serbski, jo wuknuła na Dolnoserbskem gymnaziumje a něnto studěrujo na Akademiji twórjecych wuměłstwow we Wienje a na Wušej šuli za grafiku a knigłowe wuměłstwo w Lipsku. Mimo wobdarjonosći na pólu twórjecego wuměłstwa jo młoda wuměłcowka teke filmaŕka. Jeje film Wódny muž jo był njedawno pśedstajony publikumoju w Měsće. Dalšne jeje filmy su “Źiwa žeńska”, “Letargija niksow a nyksa” ako teke na filmje “Jajo” (režija: Nora Wendt 2021) ako producentka, pśi koncepciji a set-designu.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar