Foto: V. Z. 
Kjarmusa w Zylowje 2021

Domowinske tšojenja w Dolnej Łužycy wót korony póśěžone – chóśebusko-žylojska kjarmuša pak jo se tola pśewjadła

Ze Žylowa. W žylojskem gósćeńcu “Nordstern” stej Žylojska a Chóśebuska župa swóju kjarmušu 13. nowembra wótpołdnja pśewjadłej. Mimo pśigótowanja a planowanja za bogatšu licbu luźi jo pśichwatało jadnab 20 luźi, zwětšego pak z chóśebuskeje kupki. Pśipódla gronjone, Chóśebuska kupka jo jadna z nejwětšych w Dolnej Łužycy z ca. 80 cłonkami. Animěrował jo muzikaliski a ze žortami ten wjacor serbski kabaretist Pittkunings, kótaryž jo se dobru licbu nowo komponěrowanych, tradicionelnych górno- a dolnoserbskich ako teke nimskich spiwow wuzwólił. Jo wulicował wó swójich wustupach, wó zmakanjach z turistami, wó nimskich ludowych spiwach, wó Liškojskem jazorje a Baltiskem mórju. Teke jo wót pozitiwnego pśechwatanja wó znaśach serbskego spiwa Paleńc wuknicowu na jadnom wustupje na Lědach wulicował. Jomu jo se naslědk w mjenje Domowinskeju kupkowu wuźěkowała pśedsedaŕka chóśebuskeje Domowinskeje kupki Sabina Siegowa.

Ako jo Serbski informator zgónił tradicionelne a pópšawem rědnjejše zarědowanje Domowinskeje kupki Chóśebuz gódownicka tenraz korony dla wupadnjo. Zgromaźenje luźi na wjelgin wuskem rumje jo teke wótněnta w Měsće zakazane, dla cogož wjele tšojenjow se wót togo pónjeźelego wótkažo. Wuglěda za tym, až wjele z togo, což se w gódownem casu gótujo lětosa zasej njebuźo. Gódowny mark w Chóśebuzu pak se pśigótujo.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar