Foto: V. Z. Pśedstajenje pratyje 2022 (LND)

Do Škódowa dla noweje Pratyje 2022 pśichwatali

Ze Škódowa. Slědny pětk, dnja 15. oktobra, jo se w škódojskem gósćeńcu wótměło cytanje z noweje Škódowoju pósćoneje pratyje 2022, kótaraž jo pla Ludowego nakładnistwa Domowina wujšła.  Jadnab 50 luźi jo pśisłuchało na anekdoty ze Škódowa, wó škódojskich a depšćańskich rybarjach, wó cerkwinskich partnaŕstwach, kótarež wobstoje mjazy pódwjacorno- a pódzajtšnonimskimi (mjazy drugimi) serbskimi abo łužyskimi wósadami, wó serbskich narownych kamjenjach a drugich zajmnostkach z do Chóśebuza zagmejnowanego Škódowa.

Cytał jo pśedewšym nowy šefredaktor Pratyje Gregor Wieczorek, ale teke Ingrid Hustetowa a Bernd Pittkunings, zagronitej za źiśecy respektiwnje nabóžninski źěl Pratyje. Wjele z pśibytnych słuša k městnemu škódojskemu towaristwu. Licba jo wósebnje wusoka, pśirownajomy-lic licbu pśibytnych w Brjazynje łoni a wósebnje na cytanju z Pratyje w Žylowje pśedłoni. Někotare ze staršych generacijow su samo hyšći serbski rozměli a mógli. Pśiduca pratyja 2023 z LND pósćijo se Wjerbnu.

V. Zakar

Schreibe einen Kommentar