Rysowanka (Repro): Hańžka Wjeselic

Časna melancholija

Zhromadny čas łaka w škleńčanej chěži a wobdźiwa bjezradnje blěde poslešćo, kotrež bě so před swojimi bańkami rozpřestrěwało a krajina přewidnosće zda so po dołhim času domchowanja brěčkatych płodow, kaž jasna škrička pokoja a tola dospołnje cuza, w tutej něžnej postawje zmjerzka.

Rěčka dyrdomdejskeje hole w tajkich wobarbjenych dnjach njepluskota, mortwy płót so w sćinje dźěćaceho krosnowanja před pućikom do kerčiny zasuka a wša žiwosć je po zdaću přez ćopłe wichory nazymnika wuhnata a byrnjež so na frinkolacych hałuzach nazymnika kruće dźeržeć spytała, so doskónčnje pod šatom lisćowcow pozhubi.

Tutón wobsah je
jenož za sobustawow. Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder.

Hańžka Wjeselic (grafika a tekst)

Schreibe einen Kommentar