Chiba tola so zminyć

Je to hraHra ze słowami, hra z pismikami, hra ze smuhamiKotrež so po nocach honjaWe wočach so zybolaReflekcijaZ bliska a z daloka, zwjeršna a hłubokaJe

Dale čitać »

Hódančko

pisachuzo bě prócowanje podarmotnedołho wo tym přemyslowachzo je prócowanje to rěka tež pisanje zadarmo často dožiwješpřiwšěm pak je to napisane hdyž jewozjewjene wočiwidnje zo njebě

Dale čitać »

Časna melancholija

Zhromadny čas łaka w škleńčanej chěži a wobdźiwa bjezradnje blěde poslešćo, kotrež bě so před swojimi bańkami rozpřestrěwało a krajina přewidnosće zda so po dołhim

Dale čitać »